Herberg G6

G6 er en §110 institution som tilbyder midlertidigt ophold til hjemløse. Kontakt os på 7443 6137

Herberg G6 §110

Formålet med at drive G6 er at tilbyde midlertidigt ophold til personer, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig og som derfor har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og evt. efterfølgende hjælp.

Det endelige mål er, at borgeren bliver i stand til at flytte i egen bolig eller botilbud og leve en selvhjulpen tilværelse.

G6 er en lejlighed på 2. sal på 101 kvm., hvor der er plads til 3 beboere i eget værelse. Der er fælles køkken og opholdsstue, 2 toiletter og et bad. Der er til lejligheden tilknyttet vaskefaciliteter. Værelserne er af varierende størrelse.

Der er i samarbejde med Kirkens Korshærs varmestue tilbud om mad tre gange dagligt. Der udarbejdes en madplan for en uge af gangen af en køkkenansvarlig, der ligeledes står for tilberedning af måltiderne.

For at kunne bo på G6, skal man være hjemløs og ikke for dårligt fungerende, lejlighederne vil primært blive brugt til beboere, som har brug for en overgang fra Herberget Alberta til egen bolig, og som vil kunne profitere af muligheden for selv at tilberede mad og lave egne indkøb.